• Lernhilfe
  • |
  • Via medici
  • |
  • 12.07.2007

Sprachtabelle Deutsch - Türkisch

 

 

DEUTSCH

TÜRKISCH (schriftlich)

TÜRKISCH (gesprochen)

Persönliche Daten

Name

isim

Ißim

Geburtsdatum

doğum tarihi

Dogum tarichi

Adresse

adres

Adreß

Krankenkasse

sağlık sigortası 

Hastalik sigortasi

Redewendungen

Ja/Nein

Evet/Hayır

Ewet/Hayir

Bitte/Danke

Lütfen/Teşekkür ederim

Lütfen/Teschekkür ederim

Haben Sie ...?

Sizde ... var mı?

Ssisde ... warmi?

Zeigen Sie mir bitte ...

Bana ... gösterir misiniz, lütfen

Bana ... gößterirmißinis lütfen

Was für Beschwerden haben Sie?

Ne gibi şikayetleriniz var?

Ne gibi schikayetinis war?

Wo tut es weh?

Neresi acıyor?

Nereßi adschiyor?

Wie lange fühlen Sie sich schon so?

Ne zamandan beri böyle hissediyorsunuz kendinizi?

Ne samandan beri böyle hissediyorßunus kendinisi?

Bitte machen Sie sich/Ihren Arm frei

üstünüzü çıkarın/kolunuzu açın, lütfen

üßtünüsü tschikarin/Kolunusu atschin lütfenn

Bitte tief einatmen. Atem anhalten

Derin nefes alınız. Nefesinizi tutunuz, lüften

Derin nefeß alinis. Nefeßinisi tutunus lüften

Öffnen Sie den Mund

Ağzınızı açnızı açınız

Agsinisi atschinis

Zeigen Sie die Zunge

Dilinizi gösteriniz

Dilinisi gösterinis

Husten, bitte

öksürün, lüften

ökßürün lütfen

Sie müssen geröntgt werden

Röntgeninizin çekilmesi gerekiyor

Röntgeninisin tschekilmeßi gerekiyor

Ich brauche eine Blut-/Urinprobe

Kan/I|Pdrar tahlili gerekiyor

Kan/idrar tahlili gerekiyor

Sie müssen operiert werden

Ameliyat olmanız gerekiyor

Ameliyat olmanis gerekiyor

Es ist nichts Ernstes

Ciddi bir şey değil

Dchiddi bir schey dehildir

Allgemeine Beschwerden

Schmerzen

sancı, ağrı

Ssandchi, agri

Kolik

kolik

Kolik

Fieber

ateş

Attäsch

Appetitlosigkeit

iştahsızlık

Ischtahßislik

Übelkeit

iç bulantısı

Itsch bulantißi

Schlaflosigkeit

uykusuzluk

Uykußusluk

Schwindel

baş dönmesi

Basch dönmeßi

Atemwege

Brust

göğüs

Göhüß

Bronchien

bronşlar

Bronschlar

Husten

öksürük

ökßürük

Bronchitis

bronşit

Bronschit

Asthma

astma

Astma

Atembeschwerden

nefes darlığı

Nefeß darligi

Lungen

akciğer

Akdchiger

Lungenentzündung

zatürre

Satürre

Herz/Kreislauf

Herz

kalp

Kalp

Herzanfall/infarkt

kalp krizi

Kalp krisi

Herzbeschwerden

kalp rahatsızlığı

Kalp rahatßisligi

Hoher Blutdruck

yüksek tansiyon

Yückßeck tanßiyon

Verdauungsorgane

Zunge

dil

Dil

Speiseröhre

yemek borusu

Yemek borußu

Sodbrennen

miğde yanması

Miede yanmasi

Erbrechen

kusmak, istifrağ etmek

Kussmak, ißtifrah etmek

Bauch

karın

Karn

Blähungen

gaz yapma

Gas yapma

Magen

mide

Miede

Magenschmerzen

mide ağrıları

Miede agrilari

Geschwür

çıban, apse

Tshiban, apße

Gallenblase

safra kesesi

Ssafra keßeßi

Leber

karaciğer

Karadchiger

Gelbsucht

sarılık

Ssarilik

Darm

barsak

Bahirßack

Blinddarmentzündung

apandisit

Appandißit

Stuhlgang

dişarı çıkma, büyük aptes

Dischari tschikma, Büyük appteß

Verstopfung

peklik, kabız

Pecklick, kabus

Durchfall

ishal, amel

Ißchal, amell

Abführmittel

müshil

Mußhill

Niere/Harnwege/Geschlechtsorgane

Niere

böbrek

Böbrek

Nierenentzündung

böbrek iltihabı

Böbrek iltihabi

Nierenstein

böbrek taşı

Böbrek taschi

Blase

idrar torbası

Idrar torbaßi

Urin

idrar

Idrar

Menstruation

aybaşı, âdet görme

Aybaschi, adet görrme

Schwangerschaft

gebelik

Gebelik

Geschlechtsorgane

cinsiyet organları

Dchinßiyet organlari

Geschlechtskrankheit

zührevi hastalık

Sührewi haßtalik

Bewegungsapparat

Arm

kol

Kol

Bein

bacak

Badschack

Gelenk

mafsal, eklem

Mafßal, ecklem

Rheuma

romatizma

Romatisma

Rücken

sırt

Ssirt

Rückenschmerzen

sırt ağrısı

Ssirt agrißi

Kopf/Nervensystem

Kopf

baş

Basch

Kopfschmerzen

baş ağrısı

Basch agrißi

Nervös

sinirli

Ssinirli

Lähmung

felç, inme

Feltsch inme

Bewußtlos

bayılmak, kendini kaybetmek

Bayilmack kendini kaybetmeck

Sonstiges

Allergie

alerji

Allerji

Anfall

nöbet

Nöbett

Ansteckend

bulaşıcı, enfeksiyöz

Bulaschidchi, enfeckßiyös

Apotheke

eczanede

Edschsane

Diagnose

teşhis

Teschhiß

Entzündung

iltihap

Iltihap

Geschwollen

şişmiş, kabarmış

Schischmisch, kabarmisch

Infektion

enfeksiyon

Enfeckßiyon

Krankheit

hastalık

Haßtalik

Krebs

kanser

Kannßer

Medikament

ilaç

Illatsch

Röntgenbild

röntgen filmi

Röntgen filmi

Spritze

iğne

Iehne

Tablette

tablet, hap

Tablett, happ

Ultraschalluntersuchung

ultrases muayenesi

Ultraßeß muayeneßi

Untersuchung

muayene

Muayene

Vergiftung

zehirlenme

Sehhirlenme

Verletzung

yaralanma

Yaralanma

Wunde

yara

Yara

Quelle: J. M. Hahn: Checkliste Innere Medizin,2. Auflage (1998), Georg Thieme Verlag

Zurück zur Übersicht
Mein Studienort

Medizinstudenten berichten aus ihren Unistädten

Werde Lokalredakteur Die Unistädte auf Google Maps
Medizin im Ausland

Erfahrungsberichte und Tipps aus über 100 Ländern

Erfahrungsbericht schreiben Auslands-Infopakete
Cookie-Einstellungen